ISBN

978-967-388-384-4

Kod Buku

TBBS 1069

Tarikh Terbit

Apr, 2018

Jumlah Muka Surat

136

Sinopsis

Menjelaskan tentang konsep asas pengaturcaraan dan mikropengawal

Kelebihan 1

Sangat sesuai dan mudah digunakan untuk mengaturcara papan mCore (Arduino UNO)yang menggunakan mikropengawal ATmega328P

Kelebihan 2

Penerangan tentang konsep komponen elektronik ditulis dalam bentuk yang mudah difahami

Kelebihan 3

Sesuai untuk pelajar sekolah yang baru didedahkan kepada pengatucaraan dan mikropengawal

Kelebihan 4

Penerangan yang jelas tentang bahagian perkakasan, seperti pelbagai jenis penderia dan komponen keluaran juga membantu pelajar untuk menggunakan kreativitidalam membangunkan sistem yang inovatif