ISBN

978-967-388-367-7

Kod Buku

TBBS 1060

Tarikh Terbit

Jun, 2018

Jumlah Muka Surat

138

Sinopsis

Nota terjemahan mata pelajaran yang terkandung dalam KBD dan KBT yang meliputi subjek Usuliddin, Al-Syariah, Manahij Al-U’lum, Al-Lughah Al-Arabiah,Hif Al-Quran dan Maharat Al-Quran

Kelebihan 1

Nota Terjemahan berdasarkan buku teks dan memenuhi sukatan pelajaran

Kelebihan 2

Dilengkapi dengan hukum tajwid bagi surah-surah pilihan

Kelebihan 3

Mempunyai makna kalimat bagi surah-surah terpilih untuk sukatan pelajaran tingkatan 2

Kelebihan 4

Mempunyai QR kod yang mengandungi video Bahasa arab dan bahasa melayu yang boleh diguna pakai oleh guru-guru PDPC dan pelajar untuk memahami dengan lebih lanjut tentang tajuk pada setiap bab