ISBN

978-967-388-405-6

Kod Buku

TBBS 1080

Tarikh Terbit

Dec, 2018

Jumlah Muka Surat

152

Sinopsis

• Membantu pelajar menguasai pelajaran AsSyariah Islamiah dengan lebih baik.
• Terjemahan yang mengikut buku teks As-Asyariah tingkatan 3.
• Sebagai Bahan Bantu Mengajar (BBM) bagi guru-guru matapelajaran As-Syariah tingkatan 3.
• Boleh dijadikan bahan rujukan untuk memahami tajuk-tajuk tertentu dalam ilmu fekah.
• Buku ini mempunyai terjemahan yang mudah difahami oleh pelajar untuk mengulangkaji pelajaran.
• Mempunyai grafik yang menarik minat pelajar untuk membaca buku ini.