ISBN

978-967-388-359-2

Kod Buku

TBBK 1439

Tarikh Terbit

Jun, 2018

Jumlah Muka Surat

184

Sinopsis

Setiap pengalaman dan ilmu yang diperolah digarap dengan pedoman berasaskan hukum syarak, di samping memasukkan nilai tambah tentang kaedah-kaedah melaksanakan ibadah ketika menghadapi keuzuran mengambil pendapat terkuat serta sesuai dengan keutamaan mudah, pesakit juga boleh beribadah

Kelebihan 1

Dapat mengetahui situasi-situasi yang dibolehkan untuk “berukhsah” dengan jelas dan tepat berpandukan huraian dan contoh situasi yang di beri

Kelebihan 2

Pembaca dapat lebih memahami seterusnya mengaplikasikan keringanan yang di beri bukan sahaja berdasarkan huraian, tetapi juga ilustrasi dan gambar-gambar tentang tatacara melaksanakan ibadah ketika keuzuran

Kelebihan 3

Sesuai diletakkan di hospital, pusat kesihatan, klinik, pejabat, pusat pendidikan dan institusi besar sebagai panduan semua lapisan masyarakat yang sentiasa situasi yang tidak di duga khasnya situasi ketika sakit dan uzur