Paradigma Baharu Guru Pendidikan Jasmani & Sains Sukan

ISBN

978-967-388-325-7

Kod Buku

TBBS 1041

Tarikh Terbit

Oct, 2017

Jumlah Muka Surat

248

Sinopsis

Penulis menerapkan teori konstruktivisme sebagai asas penulisan bagi mengenal pasti paradigma baharu yang perlu di miliki oleh setiap bakal guru serta guru Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan. Model standard Guru Malaysia (2009) yang dibentuk berdasarkan Falsafah Pendidikan Guru (1982) dijadikan sebagai panduan dalam penulisan bagi menjelaskan profesionalisme keguruan bakal guru serta guru Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan. Penulis mengupas mengenai saranan untuk meningkatkan tahap kesediaan, kesedaran dan profesionalisme bakal guru dan guru. Terdapat juga kajian-kajian berasaskan ukur lilit WHR, Amalan 7 Persepsi Corbin & Lindsey (1978) dan Bateri Ujian Prudential Fitnessgram®.