ISBN

978-967-388-429-2

Kod Buku

TBBS 1095

Tarikh Terbit

Dec, 2018

Jumlah Muka Surat

10

Sinopsis

• Buku ini disusun berdasarkan susunan DSKP.
• Fokus kepada ayat hafazan dan tilawah al-Quran dan matan hadis.
• Borang senarai semak disertakan sebagai catatan pelajar dan guru terhadap ayat al-Quran dan hadis.
• Terjemahan ayat al-Quran dan hadis turut dimuatkan untuk memudahkan kefahaman pelajar terhadap ayat al-Quran dan hadis.
• Saiz buku ini yang kecil memudahkan ia untuk dibawa ke mana-mana.