ISBN

978-967-388-432-2

Kod Buku

TBBS 1097

Tarikh Terbit

Jan, 2019

Jumlah Muka Surat

115

Sinopsis

• Buku Latihan Tingkatan 1 ini disusun berdasarkan kehendak DSKP KSSM terkini..
• Buku ini menguji semua standard pembelajaran yang digariskan oleh DSKP.
• Standard soalan dirangka berdasarkan format semasa PT3.
• Dimuatkan borang tilawah dan borang Amali untuk Pentaksiran Bilik Darjah (PBD).
• Sesuai dengan kehendak DSKP untuk menilai tahap penguasaan pelajar secara holistik, melibatkan penilaian kognitif, afektif dan psikomotor.
• Soalan KBAT turut dirangka bagi setiap tajuk untuk merangsang daya fikir aras tinggi pelajar.