ISBN

978-967-388-428-5

Kod Buku

TBBS 1094

Tarikh Terbit

Dec, 2018

Jumlah Muka Surat

88

Sinopsis

• Buku Latihan Tingkatan 2 ini disusun berdasarkan kehendak DSKP.
• Buku ini menguji semua standard pembelajaran yang digariskan oleh DSKP.
• Standard soalan dirangka berdasarkan format semasa PT3.
• Dimuatkan borang tilawah dan hafazan borang bacaan hadis bagi menilai tahap bacaan hadis dan borang senarai semak amali ibadah bagi menilai tahap amali ibadah serta menilai tahap bacaan dan hafazan al-Quran.
• Sesuai dengan kehendak DSKP untuk menilai tahap penguasaan pelajar secara holistik, melibatkan penilaian kognitif, afektif dan psikomotor.
• Soalan KBAT turut dirangka bagi setiap tajuk untuk merangsang daya fikir aras tinggi pelajar.