ISBN

978-967-388-237-3

Kod Buku

TBBK 1361

Tarikh Terbit

Apr, 2016

Jumlah Muka Surat

296

Sinopsis

"Realitinya, khilaf itu akan berterusan selagi wujudnya manusia di muka bumi ini, lalu tidak perlu lagi kita bermimpi untuk menjadikan manusia itu satu."
Allah SWT telah menjadikan ikhtilaf iaitu perberbezaan pendapat, cita rasa, keinginan dan segalanya menjadi tabiat kehidupan dunia dan para penghuninya. Walaupun ikhtilaf itu satu sunah Rabbaniyyah (ketentuan Tuhan Pencipta Alam), tetapi ia tetap perkara yang sukar diterima. Kebanyakan umat manusia pada hari ini, termasuklah umat Islam sendiri berada dalam perselisihan pendapat yang besar lagi meluas, baik dalam hal akidah, syariah mahupun akhlak. Perselisihan adalah salah satu bentuk 'fitnah' atau ujian Allah SWT ke atas manusia. Meskipun manusia diberi akal fikiran untuk membuat pilihan berdasarkan ilmu dan panduan wahyu, namun perselisihan masih tetap berlaku.

Kelebihan 1

Panduan bagi menguruskan khilaf dalam kalangan masyarakat atau mengurangkan pergeseran sesama umat.

Kelebihan 2

Sesuai untuk semua golongan masyarakat yang ingin menggali ilmu.

Kelebihan 3

Boleh menjadi panduan dalam menjalani aktiviti kehidupan seharian.

Kelebihan 4

Risalah yang jelas, padat dan ringkas untuk dibaca dan difahami.