ISBN

978-967-388-168-0

Kod Buku

TBBK 1302

Tarikh Terbit

Oct, 2014

Jumlah Muka Surat

334

Sinopsis

"Bermusafirlah wahai para pemuda Muslim!"
Kebanyakan perbincangan dalam buku "RISALAH PEMUDA MUSLIM" ini, mendukung beberapa tema utama, iaitu pemuda Muslim yang progresif, pemuda sebagai ejen perubah, "politik warga" (citizen politic) yang tidak terikat dengan kerangka politik kepartian (partisan politik) yang lazimnya dianuti oleh kebanyakan rakyat Malaysia, pemugaran fikrah yang kritis dan analitikal serta meraikan tajdid dan islah. Penulis membawa para pembaca meneroka gaya pemikiran beliau, sebagai seorang Islam yang versatile (serba boleh), berjiwa merdeka, berfikiran terbuka, bersikap progresif dan bermentaliti kritikal.

Promo