ISBN

978-967-388-126-0

Kod Buku

TBBK 1263

Tarikh Terbit

Sep, 2013

Jumlah Muka Surat

184

Sinopsis

Solat merupakan salah satu ibadat amali yang disyariatkan kepada umat islam dalam mendekatkan diri dan mengingati Allah AST.Solat Fardu merupakan tanggungjawab yang diwajibkan oleh Allah kepada Umat Muhammad SAW untuk dilaksanakan sebagai hamba kepada-nya.Manakala solat sunat pula merupakan ibadah tambahan dan pelengkap kepada ibadat fardu jika terdapat kekurangan atau kecacatan dalam perlaksanaanya. Hal ini telah diungkapkan oleh Rasullullah SAW melalui sabda Baginda melalui Tamim Ad-Dari r.a”

Perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah solat. Sekiranya dia menyermpurnakan solatnya ditulis (amalan) untuknya sempurna. Sekiranya dia tidak menyempurnakan solatnya, Allah berfirman kepada malaikat-Nya,” Perhatikan, adakah kamu dapati solat-solat sunat bagi hambaku? (Sekiranya ada) maka kamu sempurnakan solat fardunya dengannya (solat-solat sunat).”