ISBN

978-967-388-331-8

Kod Buku

TBBS 1044

Tarikh Terbit

Oct, 2017

Jumlah Muka Surat

62

Sinopsis

Kemahiran menulis aturcara memerlukan kemahiran komputasi, berfikir secara logik dan kemahiran untuk mencari penyelesaian kepada masalah. Scratch tidak hanya terhad kepada kanak-kanak. Para remaja boleh menggunakan Scratch untuk menghasilkan atur cara yang lebih kompleks. Ia juga boleh digunakan untuk berantara muka dengan papan pembangunan beasaskan mikropengawal.