ISBN

978-967-388-333-2

Kod Buku

TBBS 1046

Tarikh Terbit

Nov, 2017

Jumlah Muka Surat

168

Sinopsis

Siri terjemahan KBD/KBT disusun untuk membantu pelajar-pelajar agar lebih mudah memahami dan menguasi subjek-subjek Kurikulum Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz. Hali ini kerana subjek-subjek tersebut sudah tentu memerlukan istilah-istilah penting dalam subjek untuk menguasainya. Justeru, diharapkan penerbitan buku ini memudahkan pelajar-pelajar membuat ulangkaji dengan lebih pantas dan berkesan.

Mata pelajaran yang terkandung dalam Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) meliputi subjek Usulddin, al- syariah, Manhaj al-Ulum, al-Islamiyah, al-Luhgah al-Arabiah al-Mu’siarah. Manakala mata pelajaran yang terkandung dalam Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) meliputi subjek Hif al-Quran dan Maharat al-Quran.