ISBN

978-983-3494-70-5

Kod Buku

TBBK 1053

Tarikh Terbit

Nov, 2013

Jumlah Muka Surat

232

Sinopsis

Muamalat adalah persoalan urusan seharian setiap individu berhubung jual beli, hutang puitang, sewa menyewa, upah mengupah, bergadai, pinjam meminjam, pelaburan, berkaitan amanah, urusan bank dan jredit, simpan menyimpan, insurans dan sebagainya. Maka wujudlah istilah-istilah seperti al-Mudharabah, al-Murabahah, al-Wadiah, al-Wakalah dan lain-lain. Wujud juga perkhidmatan sokongan seperti al-Rahnu, Takaful dan banyak lagi.

Buku ini mempericikan persoalan tersebut. Persoalan kecil yang remeh temeh juga sama penting kerana ia melibatkan hukum hakam syariat. Tambahan pula jual beli melibatkan soal makan minum dan titik bengik kehidupan harian. Makanan yang haram akan membentuk tubuh badan dari dagung yang haram. Dagin yang haram cuma layak mejadi bahan pembakar api neraka.

Jual beli juga menjurus kepada sistem kewangan dan ekonomi negara yang berkaitan dengan rangkaian sistem kewangan dan aliran kekayaan dunia. Kalau negara-negara Islam mempunyai kekuatan sendiri, kita juga boleh menentukan perlaksanaan sistem negara yang kita mahu.