ISBN

978-967-388-381-3

Kod Buku

TBBK 1450

Tarikh Terbit

Sep, 2018

Jumlah Muka Surat

216

Sinopsis

Sementelah itu buku, “SunnahMu AmalanKu” merupakan buku yang diketengahkan oleh penulis tentang sunah-sunah Rasulullah saw yang perlu kita cakna agar boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Mudah-mudahan kita dapat berusaha untuk mengamalkan sunah-sunah baginda saw dalam kehidupan ini sebagai bukti keimanan dan kecintaan kita kepada baginda saw . Pihak penerbit mengharapkan buku ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca dan sebarkanlah setiap kebaikan daripada buku ini kepada orang sekeliling. Semoga kita mendapat rahmat daripada Allah saw.

Kelebihan 1

Mentaati secara keseluruhan ajaran yang disampaikan oleh
Rasulullah saw dan mempertahankan agama Islam yang di bawa
oleh Rasulullah saw daripada serang-serangan musuh.

Kelebihan 2

Membasahi lidah dengan memperbanyak selawat dan puji
pujian kepada Baginda saw dan berharap untuk melihat Nabi saw
dan melahirkan perasaan rindu untuk bertemu Baginda saw.

Kelebihan 3

Mencintai apa yang disukai oleh Nabi saw meliputi aspek ucapan
dan perkataan, makanan, pakaian, akhlak dan seluruh aspek
kehidupan