ISBN

978-967-388- 481-0

Kod Buku

TBBK 1482

Tarikh Terbit

Jan, 2020

Jumlah Muka Surat

144

Sinopsis

Hadis atau sunnah merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. Sebarang perkataan, perbuatan dan perakuan Nabi saw ialah hadis dan ia ialah sumber hukum. Sebenarnya terdapat dua pendapat yang menonjol dalam isu hadis dan sunnah.

Kelebihan 1

Dapat dijadikan panduan serta rujukan di pusat pengajian tinggi, sekolah, perpustakaan mahupun pusat tahfiz untuk lebih mendalami ilmu tentang hukum-hakam syariah dalam mentadbir urus pembangunan negara mengikut polimik Islam.

Kelebihan 2

Cara penyusunan buku ini adalah dengan mendatangkan terjemahan bagi setiap hadis dan mengeluarkan ibrah serta pengajaran daripadanya

Kelebihan 3

Penerbitan buku ini diharapkan dapat membantu para pembaca untuk mendapatkan kisah-kisah yang sahih khususnya daripada hadis nabi serta dimanfaatkan untuk diambil pengajaran