ISBN

978-602-250-094-0

Kod Buku

TBIN 1263

Tarikh Terbit

Nov, 2019

Jumlah Muka Surat

1000

Sinopsis

- Disusun oleh ulama' terkemuka Almarhum Prof Dr. Syeikh Wahbah Mustafa al-Zuhaili

- Disahkan oleh tokoh ilmuan seperti Dr. Daud Bakar & Dato' Sri Dr. Haji Abdul Rahman Bin Haji Osman (Mufti Pahang)

- Penggunaan Bahasa Melayu standard yang mudah difahami

- Mempunyai susunan bacaan yang bersistematik

- Tafsir lengkap 30 juzuk (15 jilid) 

- Mempunyai 9 bahagian:

     + Maksud ayat

     + Qiraat (beza cara bacaan)

     + I'raab (Pemahaman tatabahasa Bahasa Arab)

     + Balaghah 

     + Mufradaat al-Lughawiyyah (Kosa kata)

     + Asbabun Nuzul (sebab turun ayat)

     + Kefahaman kaitan antara ayat-ayat al-Quran

     + Tafsir & penjelasan ayat

     + Fiqh kehidupan / hukum