ISBN

978-967-388-402-5

Kod Buku

TBBS 1078

Tarikh Terbit

Sep, 2018

Jumlah Muka Surat

88

Sinopsis

MILIKI BUKU INI KERANA:-
• Grafik menarik
• Nota ringkas dan padat
• Isi kandungan tidak terlalu banyak
• Sisipan mufradat mudah
• QR kod untuk lebih mendalam
• Mempunyai ringkasan nota padat yang dapat membantu pelajar menghafaz dengan baik. Isi kandungan nota yang menarik dapat memberikan pelajar gemar membaca.
• Membantu guru mata pelajaran usul al-din kbd dalam aktiviti pengajaran dan pemudahcaraan (pdpc), jika guru tidak hadir, guru boleh memberi tugasan kepadapelajar untuk mengahafaz ketika guru tiada di dalam kelas.

Kelebihan 1

Nota ringkas dan padat

Kelebihan 2

Sisipan mufradat mudah

Kelebihan 3

QR kod untuk lebih mendalam

Kelebihan 4

Membantu guru mata pelajaran usul al-din kbd dalam aktiviti pengajaran dan pemudahcaraan (pdpc), jika guru tidak hadir, guru boleh memberi tugasan kepadapelajar untuk mengahafaz ketika guru tiada di dalam kelas