Tasawuf Kontemporari
RM20.00
Tiada Stok

ISBN

978-967-5102-81-3

Kod Buku

TBBK 1152

Tarikh Terbit

May, 2010

Jumlah Muka Surat

218

Sinopsis

Buku ini memberi kefahaman terhadap tasawuf dan bagaimana untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan kontem­porari pada hari ini. Juga diterangkan berbezaan dan persamaan antara ta­sawuf dengan tarekat. Tasawuf tidak boleh dipisahkan dengan ilmu syariat dan tauhid. Buku ini juga menerangkan penghayatan sifat mahmudah dan penghindaran sifat mazmumah yang sangat penting termasuk bagaimana mengelak maksiat anggota lahir. Juga disentuh akhlak dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Akhirnya diterangkan beberapa istilah yang tinggi dalam tasawuf seperti uzlah, khalwat, tahajud, keramat, kasyaf, ilham, martabat tujuh, wali, istidraj, mimpi dan Nur Muhammad. Bagaimanapun buku ini tidak menyelami pen­dekatan tasawuf dan tarekat yang kompleks.