ISBN

978-967-388- 465-0

Kod Buku

TBBS 1123

Tarikh Terbit

Aug, 2019

Jumlah Muka Surat

80

Sinopsis

MILIKI BUKU INI KERANA:-

• Format SPM terkini.

• Contoh format penulisan Kertas 1.

• (Directed Writing & Continuous Writing).

• Latihan menulis yang sistematik.

• Latihan tatabahasa (grammar).

• Glorasi perkataan baru.

• Contoh format penulisan.

• Mudah difahami.

• Laras bahasa yang sesuai.

• Murid dilatih untuk merancang, mengawal dan menilai penulisan karangan melalui latihanlatihan yang berstruktur dan berfokus.

• Guru boleh menyesuaikan buku ini untuk merancang pembelajaran murid yang pelbagai aras dan latar belakang.