ISBN

978-967-388-510-7

Kod Buku

TBBS 1136

Tarikh Terbit

Dec, 2019

Jumlah Muka Surat

96

Sinopsis

 

 MILIKI BUKU INI KERANA:- 

• Latihan disusun mengikut kesesuaian tahap murid Tahun 1 bermula daripada aras rendah, sederhana dan tinggi. 

• Membantu meningkatkan kemahiran murid untuk menyambung huruf-huruf Jawi berdasarkan panduan yang disediakan. 

• Mengandungi kaedah padanan huruf Jawi dan Rumi yang dapat membantu murid mengeja dan menulis perkataan Jawi dengan mudah. 

• Sesuai dijadikan sebagai bahan latih tubi kepada murid Tahun 1 untuk mempelajari mengenal dan menulis tulisan Jawi dengan mudah dan pantas. 

• Disediakan cara penggunaan setiap huruf Jawi dalam bentuk tunggal, di bahagian awal, di tengah dan di akhir perkataan yang dapat membimbing murid menulis Jawi dengan ejaan yang betul dan tepat.