ISBN

978-967-388-251-9

Kod Buku

FT603001

Tarikh Terbit

Jan, 2016

Jumlah Muka Surat

266

Sinopsis

Buku Usuluddin Tingktan 3 merupakan buku Kurikulum Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku ini diterbitkan oleh syarikat Telaga Biru Sdn. Bhd. Buku ini akan digunakan oleh pelajar-pelajar di sekolah-sekolah menengah agama Kementerian Pelajaran Malaysia di seluruh Malaysia. Buku Usuluddin Tingktan 3 ini mengandungi 42 bab yang terdiri daripada 5 bahagian di dalamnya iaitu bahagian Tauhid, Tafsir, Hadis, Sirah & Tarikh Islam dan Akhlak & Tasawuf. Tujuan utama buku ini dihasilkan adalah untuk pelajar-pelajar:

  • Memahami dan yakin dengan akidah Islam yang sahih serta berpegang teguh dengannya.
  • Membaca serta mentadabbur beberapa ayat di dalam al-Quran untuk dijadikan panduan di dalam hidup.
  • Mempelajari, meneliti dan mengahafal hadis-hadis pilihan di samping mengamalkannya.
  • Mengetahui serta mengakaji sirah, kehidupan para sahabat dan sejarah perkembangan Islam di serantau dunia.
  • Mempelajari akhlak dan adab-adab Islam untuk dipraktikkan di dalam kehidupan seharian.