ISBN

978-967-103-654-9

Kod Buku

TBAS 1006

Tarikh Terbit

Jan, 2011

Jumlah Muka Surat

56

Sinopsis

Kedatangan Islam telah mengangkat martabat wanita semulia fitrah asalnya. Islam menjaga hak dan martabat wanita berdasarkan garis panduan syariat yang ditetapkan. Perubahan zaman telah mengubah cara berfikir dan gaya hidup wanita. Mereka berperanan besar dalam membentuk sesebuah masyarakat dan tidak lagi tertumpu kepada hal rumah tangga sahaja. Wanita, bahkan berperanan mengurus dan mentadbir dalam sector-sektor utama tamadun manusia hari ini.