Polisi Privasi

POLISI DATA PERIBADI TELAGA BIRU

Berkuatkuasa 18 Mei 2018, kami, Telaga Biru Sdn Bhd dan syarikat-syarikat bersekutu dengannya telah menguatkuasakan POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI TELAGA BIRU yang selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

Di mana POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI TELAGA BIRU menyokong kesemua 7 prinsip perlindungan data peribadi :

PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

  • Prinsip Am
  • Prinsip Notisdan Pilihan
  • Prinsip Penzahiran
  • Prinsip Keselamatan
  • Prinsip Penyimpanan
  • Prinsip Integriti Data
  • Prinsip Akses

 

Di bawah ini adalah dokumen-dokumen berkaitan POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI TELAGA BIRU :

  • Polisi Perlindungan Data peribadi (Muat Turun)
  • Peraturan-Peraturan Perlindungan Data peribadi 2013 (Muat Turun)
  • Pengisytiharan Kebenaran untuk memproses  data peribadi (Muat Turun)

 

Kami komited untuk melindungi Data Peribadi semua pelanggan yang kami berurusan. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Polisi ini, sila hubungi kami menerusi pegawai kami seperti di bawah: