Polisi Privasi

POLISI DATA PERIBADI TELAGA BIRU

Berkuatkuasa 18 Mei 2018, kami, Telaga Biru Sdn Bhd dan syarikat-syarikat bersekutu dengannya telah menguatkuasakan POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI TELAGA BIRU yang selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

Di mana POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI TELAGA BIRU menyokong kesemua 7 prinsip perlindungan data peribadi :

PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

  • Prinsip Am
  • Prinsip Notis dan Pilihan
  • Prinsip Penzahiran
  • Prinsip Keselamatan
  • Prinsip Penyimpanan
  • Prinsip Integriti Data
  • Prinsip Akses

 

Di bawah ini adalah dokumen-dokumen berkaitan POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI TELAGA BIRU :

  • Polisi Perlindungan Data peribadi (Muat Turun)
  • Peraturan-Peraturan Perlindungan Data peribadi 2013 (Muat Turun)
  • Pengisytiharan Kebenaran untuk memproses  data peribadi (Muat Turun)

 

Kami komited untuk melindungi Data Peribadi semua pelanggan yang kami berurusan. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Polisi ini, sila hubungi kami.