Pengenalan

  • Telaga Biru Sdn Bhd berhak untuk mengubah, menangguhkan atau menghentikan semua atau mana-mana bahagian dari Laman ini atau perkhidmatan pada bila-bila masa atau setelah diberitahu seperti yang dikehendaki oleh undang-undang tempatan. Telaga Biru Sdn Bhd juga boleh mengenakan had tertentu atau menyekat akses anda ke bahagian atau keseluruhan Laman web mengikut budi bicara dan tanpa pemberitahuan.